Licencirani zastupnik Shell goriva za Hrvatsku

Privola za obradu osobnih podataka u marketinške svrhe

Coral Croatia d.o.o., Pere Budmanija 5, 10000 Zagreb, OIB:72594208197 (dalje u tekstu: Coral) kao Voditelj zbirke osobnih podataka, obavještava Vas da su Vaši osobni podaci prikupljeni s Pristupnog obrasca za izdavanje Coral Pass Bonus Kartice (dalje u tekstu: Pristupnica) i da će biti obrađeni. 

 

Prihvaćanjem ove Izjave smatra se da ste suglasni s obradom podataka navedenih u Pristupnici u marketinške svrhe, što podrazumijeva dostavljanje informacija, promotivnih ponuda i promidžbenih materijala o proizvodima i/ili uslugama Coral Croatia d.o.o., unaprjeđenje oglašavanja i istraživanje tržišta. Vaše podatke čuvati ćemo sukladno našoj Politici Privatnosti te pravilima i procedurama GDPR-a. 

Prihvaćanje ove Privole nije nužno za svrhu izdavanja Coral Pass Bonus Kartice te svrhu administracije i upravljanje uslugama povezanim uz Karticu.

 

U svakom trenutku možete dobiti uvid u svoje osobne podatke koji se obrađuju, te zatražiti ispravak, izmjenu ili dopunu podataka. Danu privolu možete u bilo kojem trenutku, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja, povući/opozvati, odnosno odustati od iste i zatražiti prestanak aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka u cijelosti ili u nekom dijelu. Opoziv privole možete podnijeti poštom na gore navedenu adresu tvrtke ili e-poštom na adresu: [email protected], a u svakom trenutku imate pravo pritužbe Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 

Svojim odabirom (ukoliko želite) između ponuđenih opcija dajete svoju izričitu Privolu trgovačkom društvu Coral Croatia d.o.o. da prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke u sljedeće svrhe (odabrati željeno):

□   kontaktiranja putem telefona, pošte, SMS poruka ili elektroničke pošte, vezano uz usluge Coral Croatia d.o.o.  te novosti u ponudi

□    kontaktiranja za sudjelovanje u ostalim projektima i programima Coral Croatia d.o.o.

□  kontaktiranja putem pošte, SMS poruka ili elektroničke pošte o posebnim akcijama i pogodnostima,  popustima, nagradnim igrama i ostalih sličnih obavijesti u reklamno-informativne te marketinške svrhe (dostavljanje informacija, ponuda i promidžbenih materijala o proizvodima i/ili uslugama Coral Croatia d.o.o., unaprjeđenje oglašavanja i istraživanje tržišta, itd.).

□   u svrhu personaliziranih ponuda i pogodnosti

 

Privola je dobrovoljna i vrijedi do ispunjenja utvrđene svrhe ili do opoziva.

 

Dodatne obavijesti

Privola/privole su dobrovoljne te ih sukladno tome niste ih dužni prihvatiti.

Ova Privola/Privole ne odnose se na određene nužne podatke naznačene u Pristupnici i svrhu obrade koja se sastoji u izdavanju Kartice, administraciji i upravljanju uslugom, što je nužno da bi postali Korisnici Kartice. Coral će s Vašim osobnim podacima postupati sukladno Općoj uredba o zaštiti podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, uz primjenu odgovarajućih fizičkih i tehničko-sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. Vaši osobni podaci ne mogu se priopćavati trećim osobama bez Vaše prethodne izričite privole, osim i samo u slučajevima koji su izričito propisani zakonom. Na našoj web stranici www.coralenergy.hr možete pronaći našu Politiku privatnosti  https://www.coralenergy.hr/services/online-privacy-policy/ te više potrebnih informacija ili istu možete dobiti na uvid u našem sjedištu svakog radnog dana, unutar radnog vremena.