Licencirani zastupnik Shell goriva za Hrvatsku

Pravila o privatnosti na internetu

Posljednje ažuriranje: 25. svibnja 2018.

Pravila o privatnosti na internetu

Posljednje ažuriranje: 25. svibnja 2018.

Dobro došli na našu internetsku stranicu. 

Naša se tvrtka ozbiljno odnosi prema privatnosti svojih klijenata. Namjena ove Obavijesti o privatnosti je obavijesti vas kako Tvrtka štiti privatnost vaših komunikacija i prikupljanje, obradu, uporabu i pohranu vaših osobnih podataka s naše internetske stranice, kao i prava koja imate povezano s prethodno navedenim prikupljanjem i obradom vaših osobnih podataka. Posjetom našoj internetskoj stranici i korištenjem naših usluga potvrđujete da ste pročitali i u potpunosti razumjeli ovu Obavijest o privatnosti.


Ova Obavijest o privatnosti primjenjuje se samo na našu internetsku stranicu u domeni na najvišoj razini stranice. Upozoravamo korisnike kako naša internetska stranica može sadržavati poveznice na ostale internetske stranice ali naša tvrtka ne može biti odgovorna za praksu obrade podataka ili sadržaj takvih internetskih stranica.

 1. Predmet

1.1. Ova Obavijest navodi odredbe i uvjete prema kojima Tvrtka štiti privatnost svojih klijenata. Opisuje uvjete prema kojima prikupljamo i obrađujemo vaše osobne podatke i osiguravamo njihovu povjerljivost („Obavijest o privatnosti). 

1.2. Tvrtka pridržava pravo izmjene i ažuriranja ove Obavijesti o privatnosti kad to smatra prikladnim, a sve izmjene stupaju na snagu od trenutka pojave na ovoj internetskoj stranici.


1.3. Ako se bilo koja odredba ove Obavijesti o privatnosti proglasi ništavom ili neprovedivom, takva odredba izbacit će se iz ove Obavijesti o privatnosti, koja će inače ostati na punoj snazi i učinku u mjeri u kojoj se izvorna namjera ove Obavijesti o privatnosti neće mijenjati u bilo kojem materijalnom smislu.

 1. Načela obrade podataka

  Prioritet Tvrtke je potpuno poštivanje vaših osnovnih prava i zaštita vaše privatnosti. U tom kontekstu, pri obradi osobnih podataka, pridržavamo se sljedećih osnovnih načela: 

  2.1. Vaše osobne podatke šaljemo na zakonitu obradu te održavamo potpunu transparentnost načina na koji postupamo s osobnim podacima. 

  2.2. Vaše podatke prikupljamo i obrađujemo samo u određene, izričite i legitimne svrhe, kao što se navodi u ovim pravilima, i ne obrađujemo ih dodatno na način koji nije u skladu s tom svrhom. 

  2.3. Vaše osobne podatke obrađujemo samo u mjeri u kojoj su primjereni i relevantni za iznad navedene svrhe a istodobno ograničujemo obradu samo na mjeru potrebnu u te svrhe. 

  2.4. Uz vašu pomoć, poduzimamo razumne napore za osiguranje da su vaši obrađeni podaci točni i prema potrebi ažurirani s obzirom na svrhe obrade, kao i sve razumne korake za njihovo brisanje ili ispravak, u slučaju netočnosti. 

  2.5. Vaše osobne podatke čuvamo u obliku koji vam omogućuje identificiranje samo tijekom iznad navedene svrhe obrade. 

  2.6. Vaše osobne podatke obrađujemo primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera, na način koji jamči njihovu sigurnost. 

  2.7. Ne namjeravamo dodatno obrađivati vaše osobne podatke u svrhe drugačije od onih za koje se prikupljaju. 

  2.8. Obavještavamo vas kako ne postoji obveza pružanja vaših osobnih podataka ili posljedice odabira da ih ne pruž
  ite.

  2.9. Ne dovodeći u pitanje ono što je navedeno u ovoj politici, ne otkrivamo i prenosimo vaše osobne podatke trećim stranama bez vašeg pristanka, osim ako to nije dopušteno zakonom ili našim ugovornim sporazumom s vama. 

  2.10. Vaše osobne podatke ne prosljeđujemo trećoj državi ili međunarodnoj organizaciji za koju ne postoji odluka Europske komisije u skladu s GDPR-om. 

  2.11. Opć
  enito, poštujemo sve primjenjive zakone i naše zakonske obveze, kao voditelji obrade vaših osobnih podataka.
 2. Vrste prikupljenih podataka

  U točki (a) vašeg pristupa i tijekom uporabe naše internetske stranice, (b) u postupku kupnje proizvoda/usluga našoj tvrtki možete pružiti ove vrste osobnih podataka:

  3.1. Na mjestu pristupa i tijekom uporabe internetske stranice:

  IP adresa;

  podaci o uređaju krajnjeg korisnika;

  opći komunikacijski podaci;

  pretraživanje podataka;

  informacije o korisničkim preferencijama povezanih s proizvodima/uslugama internetske stranice.

  3.2. U trenutku prihvaćanja primanja oglasa [npr. banera, hiperlinkova ili programskih dodataka] i bilo koje drugačije vrste komercijalnih komunikacija postavljenih na ili komuniciranih preko internetske stranice ili naših kanala društvenih medija: 

  • svi vaši osobni podaci;


  neosobne informacije o popularnosti ovakvih komercijalnih komunikacija.

  3.3. Sve ostale osobne podatke koje izravno pružate tijekom uporabe naših usluga elektroničke trgovine ili tijekom interakcije s našim kanalima društvenih medija.

  3.4. Naša tvrtka ne prikuplja niti na bilo koji način dobiva pristup posebnim („osjetljivim) kategorijama osobnih podataka ili onih koji se odnose na presude za i kaznena djela svojih klijenata. Obvezni ste suzdržati se od objavljivanja takvih podataka, koji se odnose na vas ili podatkovne subjekte trećih strana. Ako pošaljete takve podatke na našu internetsku stranicu, uklonit ćemo ih čim to saznamo. Ne snosimo ikakvu odgovornost prema vama ili bilo kojim trećim stranama za ikakvu obradu osjetljivih podataka zbog vaših postupaka ili propusta koji krše ovu obvezu.
 3. Svrhe i pravne osnove obrade podataka

  4.1. Osobne podatke potrebne za navigaciju i uporabu naše internetske stranice prikuplja i obrađuje naša tvrtka u skladu s člankom 6, 1. odjeljak (b) GDPR-a u sljedeće svrhe:


  tehnička sposobnost za neometan rad naše internetske stranice;

  ugodan i korisniku prilagođen rad naše stranice;

  poboljšanje iskustva tijekom navigacije i uporabe naše internetske stranice;

  evidentiranje potrošačkih navika uporabom anonimnih statističkih podataka.

  4.2. Osobne podatke potrebne za pružanje naših usluga unutar našeg ugovornog odnosa prikuplja i obrađuje naša tvrtka u skladu s člankom 6, 1. odjeljak (b) GDPR-a u sljedeće svrhe:

  izvršavanje naših ugovornih obveza prema korisnicima i klijentima;

  trenutačno, adekvatno i učinkovito pružanje naših usluga;

  komunikacija s našim klijentima u okviru davanja naših usluga i za rješavanje eventualnih reklamacija;

  poboljšanje, upravljanje i pregled naših proizvoda i usluga, radi što boljeg udovoljenja potrebama naših klijenata;

  administracija, organizacija i funkcija našeg poslovanja;

  upravljanje našom klijentelom;

  izvansudska ili sudska uporaba za zaštitu naših zakonitih prava i interesa.

  4.3. Naša tvrtka prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke isključivo u iznad navedene svrhe i samo u mjeri u kojoj je to nužno za njihovo učinkovito postizanje. Prikupljeni podaci su relevantni, prikladni i samo najneophodniji s obzirom na iznad navedene svrhe a nastojimo ih održavati točnima i ažurnima. Nadalje, vaši se podaci čuvaju samo u razdoblju potrebnom za postizanje svrhe u koju se prikupljaju i obrađuju te se nakon toga brišu.
 4. Suglasnost

  5.1. Naša tvrtka može obrađivati osobne podatke samo uz vaš zakonit pristanak i u sljedeće svrhe:

  za potrebe komercijalne komunikacije, marketinga i oglašavanja naših usluga ili usluga trećih strana SMS-om, telefonom, e-poštom, internetom, telefaksom, poštom, društvenim medijima i/ili bilo kojim drugačijim odgovarajućim komunikacijskim kanalom;

  za personalizirano istraživanje tržišta i/ili analizu kako bismo bolje razumjeli vaše potrebe, preferencije, interese, iskustva i/ili potrošačke navike.

  vođenje i upravljanje nagradnim programima.

  5.2. Pristajete na obradu vaših osobnih podataka u iznad navedene svrhe elektroničkom izjavom na način koji se jasno razlikuje od ostalih suglasnosti ili obavijesti te u razumljivom i jednostavno dostupnom obliku, uporabom jasnog i jednostavnog jezika. Pristanak dajete svojevoljno a osobne podatke bez da je takva odredba zakonska ili ugovorna obveza ili zahtjev uime naše Tvrtke te za provedbu našeg međusobnog ugovora.

  5.3. Pristanak imate pravo povući u bilo kojem trenutku. Povlačenje vašeg pristanka ne utječe na zakonitost postupanja s vašim podacima prije njihova opoziva. Vaš pristanak se opoziva jednako kao što se i daje.
 5. Primatelji podataka

  6.1. Naša tvrtka dijeli vaše podatke sa svojim podružnicama u procesu ostvarivanja svrhe njihove obrade na razini Grupe.

  6.2. Naša tvrtka ne dodjeljuje vaše osobne podatke niti povezuje svoju bazu podataka s trećim stranama, vlastima ili ostalim organizacijama radi financijskog ili drugačijeg razmatranja.

  6.3. Za postizanje svrha navedenih u ovoj Obavijesti naša tvrtka može omogućiti pristup ili prenijeti sljedeće vrste vaših podataka ovim obrađivačima za i uime:

  vaši osobni podaci našim pružateljima usluga internetskog i podatkovnog poslužitelja u tu svrhu;

  vaši osobni podaci našim pružateljima usluga održavanja i podrške informacijskim tehnologijama za neometan rad internetske stranice te naših informacijskih i komunikacijskih sustava;

  podaci o ponašanju potrošača i kontaktni podaci trećim marketinškim i oglašivačkim stranama za komercijalnu komunikaciju, marketing i oglašavanje naših ili usluga trećih strana;

  vaši osobni podaci savjetnicima trećih strana za pružanje usluga analize podataka.

  6.4. Obrada vaših osobnih podataka od strane iznad navedenih obrađivača provodi se pod našom kontrolom i nalozima te podliježe jednakoj politici zaštite podataka ili politici barem jednake razine zaštite.

  6.5. Ako to od nas zahtijeva sud ili drugačije upravno tijelo i u bilo kojem drugačijem slučaju kad smo zakonski obvezni to učiniti, Tvrtka može prenijeti vaše osobne podatke javnim tijelima u mjeri određenoj zakonom, prije nego što budete obaviješteni o tome.
 6. Sigurnost i povjerljivost podataka

  7.1. Za osiguranje pravilnog korištenja i integriteta osobnih podataka i sprječavanje neovlaštenog ili slučajnog pristupa, obrade, brisanja, izmjene ili drugačije uporabe, naša tvrtka primjenjuje odgovarajuće interne politike i poduzima sve odgovarajuće organizacijske, tehničke, fizičke, logičke i proceduralne sigurnosne mjere, kao i tehničke standarde, u skladu s važećim zakonima i propisima.

  7.2. Naša tvrtka obrađuje vaše podatke na način koji osigurava njihovu povjerljivost te fizičku i logičku sigurnost, uzimajući u obzir najnoviji razvoj događaja, troškove provedbe i narav, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike za vaša prava i slobode, koji se primjenjuju u svakoj okolnosti.

  7.3. Vaše osobne podatke obrađuje isključivo ovlašteno osoblje naše tvrtke, strogo obvezano na povjerljivost.
 7. Čuvanje osobnih podataka

  8.1. Vaše osobne podatke čuvamo onoliko dugo koliko je to potrebno za relevantne svrhe njihove obrade.

  8.2. Naša tvrtka može zadržati vaše osobne podatke nakon prestanka njihovih relevantnih svrha obrade u sljedećim ograničenim slučajevima:

  ako postoji zakonska obveza, prema odgovarajućoj zakonskoj odredbi;

  zbog poreznih i razloga revizije socijalnog osiguranja u zakonskom roku zastare;

  za istraživanje ili u statističke svrhe za odgovarajuću organizaciju i poslovanje, uz uvjet održavanja anonimnosti ili pseudonimiziranje vaših podataka;

  u slučaju potraživanja od naše tvrtke onoliko dugo, koliko je potrebno za obranu naših prava i legitimnih interesa pred bilo kojim nadležnim sudom ili drugačijim javnim tijelom.

  8.3. Nakon razdoblja čuvanja, vaši osobni podaci brišu se iz naših baza podataka i sustava u skladu s našim politikama zaštite podataka i uz uvjet da njihovo čuvanje više nije potrebno za ispunjenje iznad opisanih ciljeva.
 8. Vaša prava

  9.1. Ne dovodeći u pitanje primjenjivo pravo i podložno ograničenjima prema njemu, vaša su prava:

  zahtjev za pristup vašim osobnim podacima i informacijama vezanim uz njihovu obradu i pribavljanje njihove kopije;

  zahtjev za ispravak svih netočnosti ili dopuna nedostajućih osobnih podataka;

  zahtjev za brisanjem vaših osobnih podataka;

  zahtjev za ograničenje obrade vaših osobnih podataka u slučajevima izrijekom predviđenima zakonom;

  zahtjev za prenosivost vaših osobnih podataka novom kontroloru u strukturiranom, često korištenom i strojno čitljivom formatu (npr. CD);

  prigovor na obradu vaših osobnih podataka u slučajevima izričito predviđenim zakonom;

  prigovor na odluku donesenu isključivo na osnovi automatizirane obrade, uključujući profiliranje, koja utječe na vas. Svi zahtjevi relevantni za iznad navedeno šalju se u pisanom obliku na naše kontaktne podatke navedene u ovoj Obavijesti.

  9.2. Naša će tvrtka odgovoriti na sve vaše zahtjeve u roku od mjesec dana od primitka. Nakon prethodne obavijesti, ovo se razdoblje može produljiti za dodatna dva mjeseca, ako je to potrebno, uzimajući u obzir složenost zahtjeva i broj ostalih zahtjeva na čekanju. U slučaju odbijanja vašeg zahtjeva, pružit ćemo odgovarajuće obrazloženje.

  9.3. Ako vaš zahtjev ne ispunjava uvjete primjenjivog prava, naša tvrtka pridržava pravo: (a) nametnuti razumnu naknadu, uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija ili priopćavanja ili izvršenja zatraženog djela, ili (b) odbiti vaš zahtjev.

  9.4. U slučaju ikakvog kršenja vaših osobnih podataka, koje može ugroziti vaša prava i slobode te uz uvjet da se to ne ubraja u iznimke izričito predviđene primjenjivim pravom, obvezujemo se o tome vas obavijestiti bez nepotrebnog odgađanja.

  9.5. Ako postoji ikakva sumnja u identitet podnositelja zahtjeva, pridržavamo pravo zatražiti dodatne informacije neophodne za potvrdu identiteta.

  9.6. Ako su vaša prava narušena, imate pravo podnijeti žalbu grčkom tijelu za zaštitu podataka ili bilo kojoj nadležnoj nadzornoj vlasti.
 9. Vaše obveze

  10.1. Uporabom naše internetske stranice i pružanjem vaših osobnih podataka na vaš pristanak, potvrđujete svoju obvezu navesti svoje stvarne, točne i potpune podatke koje zahtijeva naša tvrtka. Osim ovoga, radi ažuriranja i točnosti, morate obavijestiti našu tvrtku o svim promjenama vaših podataka.

  10.2. Suglasni ste s time da naša tvrtka može izbrisati, unakrsno provjeriti, dopuniti ili izmijeniti informacije koje ste naveli a na osnovi informacija koje su zakonito dostavile treće strane. U tom će vam slučaju naša tvrtka dostaviti odgovarajuću obavijest, u skladu s primjenjivim pravom.

  10.3. Uporabom naše internetske stranice potvrđujete da ste stariji od šesnaest (16) godina. Ako ste mlađi od šesnaest (16) godina, obvezni ste suzdržati se od ikakve upotrebe naše internetske stranice i ikakvog prijenosa vaših osobnih podataka bez pristanka osobe koja obavlja vašu roditeljsku dužnost. Ako ne ispunite iznad navedene obveze, morate o tome odmah obavijestiti našu tvrtku. U svakom slučaju, uporabom stranice potvrđujete kako naša tvrtka nije odgovorna za vaše kršenje iznad navedenih obveza u mjeri u kojoj nije u mogućnosti, čak i ako uloži razumne napore, potvrditi vašu dob ili dobiti pristanak vašeg skrbnika.
 10. Kolačići

  11.1. Naša internetska stranica koristi kolačiće. Dodatne informacije potražite u našoj Obavijesti o kolačićima ovdje

  12. Međunarodna nadležnost i primjenjivo pravo


  12.1. Svaki spor između vas i naše tvrtke koji proizlazi iz ili je povezan s predmetom ove Obavijesti o privatnosti vodit će se i tumačiti u skladu s grčkim pravom, bez pozivanja na načela sukoba zakona, i podliježe isključivoj nadležnosti nadležnih sudova u Ateni, Grčka.

  12.2. Ako se odredba ove Obavijesti o privatnosti poništi odlukom nadležnog suda kao nezakonita, nevažeća ili neprovediva, to neće utjecati na valjanost i izvršnost ostalih njezinih odredbi, koje će ostati u punoj snazi i ostati jednako primjenjive.
 11. KONTAKT

  13.1. Za svaki zahtjev povezan sa zaštitom vaših osobnih podataka možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka na: 

  VODITELJ OBRADE: Coral Croatia d.o.o., Pere Budmanija 5, 10000 Zagreb

  E-pošta [email protected]