Licencirani zastupnik Shell goriva za Hrvatsku

Sigurno rukovanje gorivom

Budite posebno oprezni prilikom rukovanja i pohrane goriva

   • Kontakt s benzinom i ostalim tekućim gorivima može uzrokovati opekline, iritaciju kože ili očiju te može ostaviti mrlje ili promijeniti boju tkanine.
   • Ako se gorivo prolije po odjeći, odmah je uklonite i temeljito navlažite vodom, što je prije moguće. Prije pranja, osušite odjeću na zraku.
   • Protuzakonito je odlagati gorivo u slivnike ili jame jer može prouzročiti štetu okolišu, a postoji i opasnost od eksplozije.

 

     • Ako gorivo dospije na kožu, operite s većom količinom sapuna i vode. Ako gorivo dospije u oči, ispirite ga s puno tekuće vode najmanje 15 minuta. U slučaju snažne boli potražite liječničku pomoć.
     • Dugotrajno izlaganje parama goriva može ugroziti zdravlje.                   
     • Označite goriva i pohranite ih u odobrene posude/spremnike, u hladnom i dobro prozračenom prostoru, izvan dječjeg dohvata.

 

 

Punjenje prijenosnih spremnika

Zbog vaše sigurnosti i sigurnosti našeg osoblja, pridržavajte se ovih pravila:

   • Punite samo prikladne spremnike, koji imaju oznaku odobrenja za prijenos zapaljivih tekućina. Takve spremnike možete nabaviti u željezarijama, marinama, prodavaonici automobilskih dijelova ili na maloprodajnim postajama. Gorivo može probiti stijenku spremnika od obične plastike, a staklene posude se mogu razbiti.
   • Izbjegavajte punjenje neprikladnih i neoznačenih spremnika gorivom iz pumpi.
   • Odobrene spremnike uvijek punite na tlu, na otvorenom prostoru i s mlaznicom umetnutom do kraja u spremnik. Spremnik punite polako i nikad do ruba. Politika tvrtke Coral S.A. omogućuje punjenje spremnika do najviše 25 litara.

 

Punjenje vozila gorivom

Budite posebno oprezni dok otvarate poklopac spremnika goriva na vozilu. U suhim i vrućim klimatskim uvjetima statičko pražnjenje iz nekih vrsta odjeće može zapaliti benzinske pare na otvoru spremnika goriva. Prije pokretanja vozila provjerite jeste li uklonili mlaznicu iz spremnika goriva.

 

 

 

Statički elektricitet

Razumijevanje statičkog elektriciteta

Suhi klimatski uvjeti pogoduju stvaranju statičkog elektriciteta. Glavni izvori su: trenje goriva u cijevi za punjenje, prolijevanje goriva i njegovo miješanje u spremniku tijekom punjenja.

Statički elektricitet može nastati prilikom ulaska u vozilo tijekom dolijevanja goriva. Kad se vratite i uhvatite mlaznicu za točenje, struja može poteći na mjestu punjenja, zapaliti benzinske pare i izazvati požar.

 

Izbjegavanje statičkog elektriciteta

Mjere predostrožnosti za statički elektricitet:

Naše osoblje nosi odgovarajuću odjeću koja sprječava nakupljanje statičkog elektriciteta i vama je na usluzi.

Ako koristite samoposlužnu pumpu, ispraznite sav statički elektricitet što dalje od mlaznice (na primjer, dodirivanjem metalnih dijelova vozila) prije dodirivanja pumpe ili otvora spremnika goriva. Ispraznite ga i kad se približite području točenja goriva radi plaćanja djelatniku.

 

NEMOJTE ulaziti u automobil tijekom punjenja gorivom – pričekajte vani. Ako morate ulaziti, ispraznite sav statički elektricitet kako je gore navedeno: dodirivanjem metalnih dijelova automobila.

 

Koristite samo zasun za punjenje na mlaznici i nikad ne ostavljajte mlaznicu bez nadzora.