Licencirani zastupnik Shell goriva za Hrvatsku

Pristupni obrazac za Coral allSmart loyalty kartice

 • allSmart kartica (u daljnjem tekstu: Kartica) namijenjena je svim fizičkim osobama iznad 18 godina starosti na teritoriju Republike Hrvatske.
 • Korisnik Kartice ovlašten je ukinuti Karticu u svakom trenutku.
 • On-line ispunjavanjem/slanjem Pristupnice, Korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima korištenja Kartice.
 • Nakon odobrenja popunjene Pristupnice, Korisnik prima Karticu koju preuzima osobno na benzinskom servisu Coral Croatia d.o.o. koji je naveo na Pristupnici.
 • Coral Croatia d.o.o. je odredio da u sklopu programa vjernosti allSmart, Korisnik ostvaruje pravo na 0,10 kn po litri za kupnju Shell Fuelsave Eurosuper 95, Shell V-Power Eurosuper 100, Shell Fuelsave EuroDiesel, Shell V-Power EuroDiesel goriva i Shell LPG Autoplina te 1% na bruto iznos kupnje ostalog asortimana, osim kod kupovine duhanskih proizvoda, e-nadopuna i cestarina.
 • Korisnik ima pravo iskoristiti prikupljeni popust prilikom kupovine na benzinskom servisu na način da mu se račun umanji za iznos prikupljenog popusta u kunama, a ostatak računa (ako je veći od iznosa umanjenja) Korisnik može podmiriti na željeni način (gotovina, kreditna kartica). Stanje prikupljenog popusta na Kartici se time također umanjuje.
 • Prikupljeni popust vrijedi do kraja svake kalendarske godine korištenja Kartice, nakon čega prestaje vrijediti te kreće novi period prikupljanja popusta.
 • Prikupljeni popust ne može se zamijeniti za gotovinu.
 • Kartica je ograničena na 3 transakcije dnevno te Korisnik ne može kombinirati više vrsta Coral Kartica.
 • Korisnik ne može iskoristiti prikupljeni popust na istom računu na kojem ga je i prikupio.
 • Ako dođe do promjene osobnih podataka, Korisnik je obvezan obavijestiti Coral Croatia d.o.o. u pisanom obliku putem e-pošte [email protected] ili popunjavanjem Pristupnice na benzinskom servisu Coral Croatia d.o.o.
 • U slučaju krađe ili gubitka Kartice, Korisnik je obvezan odmah nazvati besplatni broj 0800 5771 ili poslati obavijest putem e-pošte [email protected].
 • Ako Korisnik otkaže uporabu Kartice, obvezan je obavijestiti Coral Croatia d.o.o. u pisanom obliku, putem e-pošte [email protected] ili slanjem pisma na Coral Croatia d.o.o., Budmanijeva 5, 10000 Zagreb i karticu vratiti na adresu društva Coral Croatia d.o.o.
Izaberite radnju
Obavezno polje u rasponu od 16 cifara.
Obavezno polje.
Obavezno polje.
Obavezno polje.
Obavezno polje.
Obavezno polje.
Obavezno polje.
Obavezno polje.
Obavezno polje u rasponu od 10 do 15 cifara.
Obavezno polje e-pošte u rasponu od 5 do 40 karaktera.
Odaberite benzinski servis.
Obavezno polje.