Licencirani zastupnik Shell goriva za Hrvatsku

Pristupni obrazac za allSmart loyalty kartice

 

 • allSmart loyalty kartica (u daljnjem tekstu: Kartica) namijenjena je svim fizičkim osobama iznad 18 godina starosti na teritoriju Republike Hrvatske.
 • Korisnik Kartice ovlašten je ukinuti Karticu u svakom trenutku.
 • On-line ispunjavanjem/slanjem Pristupnice, Korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima korištenja Kartice.
 • Nakon odobrenja popunjene Pristupnice, Korisnik prima Karticu koju preuzima osobno na benzinskom servisu Coral Croatia d.o.o. koji je naveo na Pristupnici.
 • Članstvo u programu vjernosti je besplatno. U sklopu programa vjernosti korisnik Kartice ostvaruje pravo na bodove u protuvrijedosti od 0,013 EUR za kupnju Shell Fuelsave Eurosuper 95, Shell Fuelsave Eurodiesel i Shell Eurodiesel goriva, odnosno 0,026 EUR za kupnju Shell V-Power 100, Shell V-Power Diesel goriva, Shell LPG autoplina i AdBlue (koji iznos uključuje Porez na dodanu vrijednost) po litri, kao i pravo na bodove u visini od 1% od bruto iznosa do 4 EUR, odnosno 2% od bruto iznosa iznad 4 EUR ostvarenog prilikom kupovine ostalog asortimana, a koji će biti dodani na Karticu po završetku kupovine. Pravo na bodove ne može se ostvarivati prilikom kupovine duhanskih proizvoda, e-nadopuna i cestarina. Prihvaćanjem članstva u programu vjernosti, članovi su suglasni da se program može mijenjati i/ili prekinuti jednostranom odlukom Corala, bez prethodne obavijesti. Prilikom kupovine u kojoj korisnik koristi sakupljene allSmart bodove ne prikupljaju se novi bodovi prema gore navedenom mehanizmu.
 • 1 bod u protuvrijednosti iznosi 1 EUR.
 • Korisnik ima pravo iskoristiti prikupljene bodove prilikom kupovine na benzinskom servisu Coral Croatia d.o.o. na način da mu se račun umanji za iznos prikupljenih bodova, a ostatak računa (ako je veći od iznosa umanjenja) Korisnik može podmiriti na željeni način (gotovina, kreditna kartica). Stanje prikupljenih bodova na Kartici se time također umanjuje.
 • Prikupljeni bodovi prestaju vrijediti krajem svake kalendarske godine korištenja Kartice, nakon čega prestaje vrijediti te kreće novi period prikupljanja bodova.
 • Prikupljeni bodovi ne mogu se zamijeniti za gotovinu.
 • Kartica je ograničena na 3 transakcije dnevno te Korisnik ne može kombinirati više vrsta Coral Kartica.
 • Korisnik ne može iskoristiti prikupljene bodove na istom računu na kojem ga je i prikupio.
 • Ako dođe do promjene osobnih podataka, Korisnik je obvezan obavijestiti Coral Croatia d.o.o. u pisanom obliku putem e-pošte [email protected] ili popunjavanjem Pristupnice na benzinskom servisu Coral Croatia d.o.o.
 • U slučaju krađe ili gubitka Kartice, Korisnik je obvezan odmah nazvati besplatni broj 0800 5771 ili poslati obavijest putem e-pošte [email protected].
 • Ako Korisnik otkaže uporabu Kartice, obvezan je obavijestiti Coral Croatia d.o.o. u pisanom obliku, putem e-pošte [email protected] ili slanjem pisma na Coral Croatia d.o.o., Pere Budmanija 5, 10000 Zagreb i karticu vratiti na adresu društva Coral Croatia d.o.o. 

 

Izaberite radnju
Obavezno polje u rasponu od 16 cifara.
Obavezno polje.
Obavezno polje.
Obavezno polje.
Obavezno polje.
Obavezno polje.
Obavezno polje u rasponu od 10 do 15 cifara.
Obavezno polje e-pošte u rasponu od 5 do 40 karaktera.
Odaberite benzinski servis.
Obavezno polje.

Dajem dobrovoljnu i izričitu privolu Coral Croatia d.o.o. za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu

Podaci označeni sa zvjezdicom (*) su obavezni i nepotpuno popunjene pristupnice neće biti uzete u obzir.